Soldater sliter etter å ha vært i Irak

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Nesten én av fem amerikanske soldater som har tjenestegjort i Irak, rapporterer om mentale helseproblemer etter hjemkomst.

Alle som hadde tjenestegjort i Irak (222 000), Afghanistan (16 000) eller andre steder (65 000) fylte ved hjemkomsten ut et spørreskjema om helseforhold (1). Studien pågikk over en ettårsperiode (2003 – 04).

19 % av soldatene som hadde tjenestegjort i Irak, rapporterte om psykiske problemer. De tilsvarende tallene for dem som hadde vært i Afghanistan eller andre steder var henholdsvis 11 % og 9 %. I løpet av det første året etter hjemkomst hadde 35 % av Irak-soldatene vært til minst én psykiatrisk konsultasjon for plagene.

– Dette er svært høye tall, både når det gjelder forekomst av mentale problemer og bruk av behandlingstjenester for slike plager, sier Lars Mehlum, professor i psykiatri ved Universitetet i Oslo. – Irak-soldatene hadde i større grad enn de øvrige vært involvert i kamphandlinger, vært i livsfare og utsatt for belastende inntrykk som å være vitne til at mennesker dør eller kommer til skade. Det ble påvist en direkte sammenheng mellom disse belastningene, psykiske reaksjoner og tilbøyelighet til å søke psykiatrisk behandling, sier Mehlum.

– Vi kan spekulere på hvilke slitasjeeffekter en stadig mer upopulær krig kan ha gitt disse soldatene. Mangel på mening og tro på oppdraget er en kjent risikofaktor for psykiske skadevirkninger hos militært personell.

Det er positivt at amerikanerne har etablert et så omfattende og tilsynelatende effektivt screeningsystem for dem som vender hjem fra krigssoner. Det er også positivt at så mange fikk hjelp. Det norske forsvaret kan kanskje ha noe å lære av disse erfaringene, særlig når det gjelder henvisningsrutiner og behandlingskapasitet, sier Mehlum.

Anbefalte artikler