Ny substans har moderat effekt ved hjerneslag

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Et nytt nevroprotektivt middel gir bedring av funksjonsevnen etter akutt iskemisk hjerneslag, men den kliniske betydningen er ennå usikker.

NXY-059 er betegnelsen på en nevroprotektiv substans med påvist effekt ved hjerneslag i dyremodeller. Det er fortsatt uavklart om den kan redusere skaden etter akutt iskemisk hjerneslag hos mennesker.

Ved 158 sykehus i 24 land, inkludert seks norske helseforetak, er det gjennomført en randomisert, placebokontrollert studie med ca. 1 700 akutte slagpasienter (1). Intervensjonen bestod av intravenøs infusjon av aktiv substans over 72 timer innen seks timer etter slaget.

Primært endepunkt var funksjonsevne bedømt med Rankins skala 90 dager etter slaget. Denne var signifikant bedre i behandlingsgruppen. Det gjaldt imidlertid ingen av de andre utfallene, slik som dødelighet og andre alvorlige og mindre alvorlige følger av sykdommen. Nevrologiske funksjoner etter National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) og Barthels indeks var lik i begge gruppene.

– Mange såkalte nevroprotektive substanser er utprøvd de senere årene, men NXY-059 er den første som har kunnet vise en bedring i funksjonsevnen ved akutte slag. Studien er derfor et gjennombrudd for nevroprotektiv behandling ved hjerneslag, sier seksjonsoverlege Bent Indredavik ved Slagenheten, St. Olavs Hospital, som var et av de norske sykehusene som deltok i studien.

– I fremtiden kan slike medikamenter kanskje gis i prehospital fase på vei til sykehus og både begrense skaden og bidra til å utvide tidsvinduet for trombolytisk behandling. Studien gir ikke tilstrekkelig informasjon til å avgjøre hvilken klinisk betydning behandling med NXY-059 har. Vi må vente et par år til på resultatene av en «søsterstudie» fra USA før vi kan trekke konklusjoner om denne substansen bør bli en del av behandlingstilbudet ved akutt hjerneslag, sier Indredavik.

Anbefalte artikler