Ny metode for å fastsette fødselstermin

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Terminbestemmelse for fødsler i Norge har vært basert på tabeller utarbeidet for over 20 år siden. Nå er nye og forbedrede tabeller på plass.

I Norge ble ultralydundersøkelse innført som rutine i svangerskapskontrollene i 1985. Frem til nå har Eik-Nes & Grøttums tabell fra 1983, eller det tilsvarende skyvehjulet Snurra, vært den alminnelige metoden for å bestemme termin. Nylig er nye nasjonale referanseverdier utviklet av Synnøve Lian Johnsen og medarbeidere. Nå er de to metodene sammenliknet (1).

En kohort på 11 238 spontane enkeltfødsler ble analysert. Alle kvinnene gjennomgikk ultralydundersøkelse i andre trimester. Forventet termin ble beregnet både med gammel og ny metode, som begge er basert på målinger av fosterets biparietaldiameter.

Forskjellen mellom observert og forventet fødselsdag var –3,5 dager med den gamle metoden og – 0,7 dager med den nye. Prediksjonsfeilen med gammel metode økte til opptil sju dager når ultralydundersøkelsen ble gjort i svangerskapsuke 14 – 15. Forfatterne konkluderer med at den gamle metoden medførte systematisk underestimering av fosterets alder, at feilen økte betydelig når undersøkelsen ble gjort tidlig i andre trimester, og at den nye metoden er mer presis.

– De siste to årene har det vært betydelig diskusjon om aldersbestemmelse og terminfastsettelse av svangerskap i Norge. Den gamle metoden har hatt svakheter, og denne studien viser at selv veletablerte metoder bør valideres og forbedres, slik man også har erfart i Sverige, sier professor Torvid Kiserud, overlege ved Kvinneklinikken, Haukeland Universitetssjukehus.

– De nye tabellene og et nytt terminhjul er allerede i bruk flere steder i Norge. Kvinnene vil nå oftere oppleve bedre overensstemmelse mellom termin ut fra siste menstruasjon og ultralyd. De som får målt barnets hodestørrelse i uke 13 – 17 vil merke mest forskjell, sier Kiserud.

Anbefalte artikler