Legemidler mot funksjonell dyspepsi

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

En dopaminantagonist har effekt ved funksjonell dyspepsi, men representerer ikke noe nytt terapeutisk tilbud.

Dopamin D2-reseptorantagonisten itoprid fremmer motiliteten i mage-tarm-kanalen og brukes bl.a. i Japan ved funksjonell dyspepsi. Det foreligger imidlertid ingen sikker dokumentasjon på behandlingseffekten.

I en randomisert, kontrollert studie med over 500 pasienter ble effekten av tre ulike doseringer (50, 100 og 200 mg tre ganger daglig) sammenliknet med placebo (1). Etter åtte uker ble det subjektive utfallet vurdert ved hjelp av tre ulike måleinstrumenter.

41 % i placebogruppen rapporterte bedring sammenliknet med 57 – 64 % blant pasienter som fikk aktiv behandling. Selv om det var en gradvis stigende sammenheng mellom mengde itoprid og effekten på symptomene, gikk det et signifikant skille mellom pasienter som fikk laveste dose, og dem som fikk høyere dose.

– En av mange patofysiologiske forklaringer på funksjonell dyspepsi er dysmotilitet i mage-tarm-kanalen. En annen dopaminantagonist, metoklopramid, og cisaprid, som nå er avregistrert, har vært brukt med en viss effekt hos noen pasienter. I så måte representerer ikke itoprid noe nytt terapeutisk tilbud, sier professor Terje Johannessen ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet i Trondheim.

– Funksjonell dyspepsi er en heterogen tilstand, og det er usannsynlig at man skal finne ett preparat som har effekt hos mange av pasientene. For de aller fleste er funksjonell dyspepsi en reaksjon på psykososiale stressfaktorer, og behandlingen bør innrettes på det, sier Johannessen.

Anbefalte artikler