Glukosamin har ingen effekt ved artrose

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Glukosamin og kondroitinsulfat gir liten symptomlindring for pasienter med kneartrose.

Glukosamin er i flere land klassifisert som helsekostprodukt, men i Norge er midlet reseptbelagt. Godkjent indikasjon er mild til moderat artrose. Det er nå publisert en stor multisenterstudie der man har undersøkt effekten av glukosamin og kondroitin (ikke på markedet i Norge) ved artrose (1).

1 583 pasienter med gonartrose ble randomisert til enten glukosamin, kondroitin, en kombinasjon av disse to, celecoksib eller placebo. Etter 24 ukers behandling var det ingen effekt av verken glukosamin eller kondroitin på smerter i kneet. Kombinasjonen hadde noe effekt (7 % mindre smerter, p = 0,09). I undergruppen av pasienter med moderate til sterke smerter ved inklusjon var det signifikant effekt av kombinasjonen sammenliknet med placebo (79 % mot 54 %, p = 0,002).

– Glukosamin og kondroitin er de mest solgte kosttilskudd mot gonartrose i USA. I denne studien kunne man ikke påvise signifikante forskjeller mellom glukosamin eller kombinasjonen glukosamin-kondroitin og placebo, men det var en forskjell mellom celecoksib og placebo. Funnet er ikke uventet, ettersom det i en fersk Cochrane-rapport der man tok for seg åtte randomiserte studier med glukosamin, heller ikke ble påvist forskjeller, sier professor Lars Engebretsen ved Ortopedisk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

– Denne studien har god design med god styrke. Den gir ikke støtte for bruk av glukosamin alene mot smerter ved kneartrose. Dersom man benytter et kombinasjonspreparat, ser det ut til at tre måneders bruk er tilstrekkelig til å bedømme effekten. Er det da ingen effekt, bør man slutte med midlet. Foreløpig er det ingenting som tyder på at glukosamin virker forebyggende på artroseutvikling, sier Engebretsen.

Anbefalte artikler