Ablasjonsbehandling gunstig ved atrieflimmer

Geir Jacobsen Om forfatteren
Artikkel

Sirkulær lungeveneablasjon kan gi sinusrytme uten bruk av antiarytmika hos selekterte pasienter med kronisk atrieflimmer.

Venstre atrium med lungevener sett bakfra. De brune punktene markerer ablasjonspunktene rundt lungevenenostiene. Illustrasjon Ole Rossvoll

I en randomisert, kontrollert studie ble effekten av amiodaron og to elektrokonvertinger i løpet av tre måneder med eller uten samtidig sirkulær lungeveneablasjon studert over 12 måneder. 146 pasienter i USA og Italia med kronisk atrieflimmer deltok i studien (1).

I ablasjonsgruppen hadde 74 % av pasientene verken flimmer eller flutter ett år etter igangsatt behandling, selv uten medikasjon. Det samme var tilfelle for 58 % av kontrollpasientene (p = 0,05). De fleste kontrollpasientene (77 %) ble dog abladert i løpet av observasjonsperioden. Etter ett år var bare 4 % av dem som ikke hadde fått ablasjonsbehandling, i sinusrytme. Venstre atrium var signifikant mindre blant pasientene i intervensjonsgruppen ved oppfølgingen. Det samme gjaldt symptomenes alvorlighetsgrad. Ingen pasienter fikk alvorlige komplikasjoner i forbindelse med behandlingen.

– Denne studien viser at ablasjonsbehandling bør overveies som et tilbud til selekterte pasienter også med kronisk atrieflimmer, sier overlege Ole Rossvoll ved Seksjon for hjertemedisin, St. Olavs Hospital.

– Vi har til nå i hovedsak behandlet pasienter med paroksystisk atrieflimmer med denne metoden. Foreløpig mangler randomiserte studier som bekrefter at ablasjonsbehandling gir sikker gevinst i forhold til mortalitet og morbiditet, men denne studien viser at ablasjonsbehandling er suverent overlegen medikamentell behandling med tanke på å gjenopprette permanent sinusrytme, sier Rossvoll.

Anbefalte artikler