Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Global helseforskning i Norge

Globale helsespørsmål er de siste årene blitt gjenstand for større oppmerksomhet også av norske epidemiologer, og tidsskriftet Norsk epidemiologi har nylig utgitt et temanummer om global helseforskning. Tidsskriftet er tilgjengelig i fulltekst på Internett (1).

Blant temaene som tas opp er intervensjonsstudier for å bedre folkehelse og helsetjenester, epidemiologisk forskning om ulikheter, maternell dødelighet i utviklingsland og gratis HIV-testing i afrikanske land. Temanummeret inneholder også en bred drøfting av tuberkulosesituasjonen og en diskusjon av utfallsmålene QALY og DALY ved helseøkonomiske vurderinger av intervensjoner for å bedre folkehelsen. Dessuten omtales bl.a. betydningen av sinktilskudd ved barneinfeksjoner.

I sin innledende lederartikkel påpeker redaktørene Gunnar Kvåle og Bernt Lindtjørn at bare 5 % av midlene som går til medisinsk forskning i Norge, angår tilstander som står for 90 % av sykdomsbyrden globalt sett (2). Norges forskningsråd har nå igangsatt et forskningsprogram om global helse for perioden 2006 – 10 (3). Programmet skal fremskaffe ny kunnskap som kan bidra til å fremme helse og levevilkår for marginaliserte befolkningsgrupper i lav- og mellominntektsland. Årlig budsjett er satt til 9 – 11 millioner kroner.

Anbefalte artikler