Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Registreringsvansker for antiretrovirale legemidler i Afrika

Legemiddelfirmaer får mye publisitet og anerkjennelse ved å love prisavslag for viktige legemidler i fattige land, blant annet for antiretrovirale midler mot HIV-infeksjon. Et av disse midlene, tenofovir (tenofovirdisoproksil), er ennå ikke registrert i Sør-Afrika og Zimbabwe, men kan brukes på registreringsfritak og via egen import fra USA. Dette er midlertidig en dyr, komplisert og sårbar ordning. For mange pasienter i disse landene er derfor tenofovir i praksis ikke tilgjengelig.

Dette går frem av en kommentarartikkel i The Lancet fra den sørafrikanske avdelingen av Leger Uten Grenser (1). Tenofovir brukes i Sør-Afrika for å erstatte stavudin hos HIV-pasienter som får høyaktiv antiretroviral behandling (HAART) og som utvikler stavudinutløst hyperlaktatemi. Antallet pasienter som trenger et slikt legemiddelskifte er økende.

Manglende registrering av viktige legemidler er et stort problem også i andre afrikanske land. I noen tilfeller skyldes dette treg saksbehandling hos legemiddelmyndighetene, men i mange tilfeller har de aktuelle legemiddelfirmaene rett og slett ikke sendt inn søknad om registrering. En studie, publisert i samme nummer av The Lancet, viser at gratis tilgang på HAART-behandling i lavinntektsland er assosiert med lavere mortalitetsrater (2).

Anbefalte artikler