Ny viten om hvordan hjerteceller kommuniserer

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Kortvarig stans i blodsirkulasjonen forut for et hjerteinfarkt kan gi mindre skade på hjertet.

Rune Sundset. Foto Bjørn-Kåre Iversen

I avhandlingen Gap junction intercellular communication in ischemia and heart failure viser Rune Sundset at en mulig årsak kan være at den blodfattige perioden lukker kommunikasjonskanalene (gap junctions) mellom hjerteceller.

– Normalt tolereres tap av blodforsyning og oksygen til hjertet dårlig, og det oppstår betydelig vevsdød etter en halv time. Kortvarig stopp i blodforsyningen setter i gang mekanismer som forlenger cellenes overlevelse uten blodforsyning. Vi ser at lukking av gap junction-kanalene i forkant av en slik tilstand reduserer celledød. En mulig forklaring kan være at lukkingen begrenser spredning av skadelige molekyler, sier Rune Sundset til Tidsskriftet.

Avhandlingen viser også at kommunikasjonen via gap junctions er redusert ved hjertesvikt og kan medføre hjerteflimmer. Sundset har sett på forekomsten av to typer gap junction-proteiner, connexin (Cx) 45 og Cx43, i muskelprøver fra hjerter til pasienter med betydelig hjertesvikt.

– Forekomsten av Cx45 er betydelig økt i det sviktende hjertet, mens Cx43 er redusert. Endring i forholdet mellom de to proteinene kan være årsak til hjerteflimmer hos disse pasientene, siden kanaler som er bygd opp av Cx45 er dårligere strømledere, sier Sundset.

Avhandlingen utgår fra Avdeling for medisinsk fysiologi ved Universitetet i Tromsø. Sundset disputerte for dr.med.-graden 20.12. 2005.


Gap junction: «Kommunikasjonskanal». Hovedfunksjonen er å synkronisere metabolske og elektriske signaler mellom celler. Gap junction-strukturene sitter i cellemembranen og danner kanaler mellom indre miljøer (cytoplasma) i naboceller. Informasjon i form av ioner og små molekyler kan passere fra celle til celle gjennom slike kanaler. Kanalene er bygd opp av connexin-proteiner (Cx).

Connexiner: Kalles også gap junction-proteiner. I hjertet finnes hovedsakelig tre ulike typer, Cx40, Cx43 og Cx45. Cx43 er en god strømledende kanal som først og fremst finnes i hovedkamrenes muskelvegg. Cx45, som har redusert strømledende evne, finnes fortrinnsvis i overgangen mellom forkamrene og hovedkamrene.

Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 1172

Anbefalte artikler