Flyreiser kan gi oksygenmangel

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Personer med kroniske lungesykdommer, blant annet KOLS, kan få betydelig fall i blodets oksygeninnhold under flyreiser.

Det konkluderer overlege Carl Christian Christensen med i sin avhandling Effects of low atmospheric pressure and exercise on hypoxaemia in patients with chronic lung disease.

Pasienter ble observert under simulerte flyreiser i et lavtrykkskammer, og under en flytur mellom Oslo og Gran Canaria. Flere av dem fikk et oksygeninnhold som var lavere enn det som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Christensen fant også at oksygeninnholdet ble ytterligere redusert selv ved beskjedne fysiske anstrengelser, som en liten gåtur i midtgangen. Ved å tilføre pasientene oksygen under flyreisen, 2 – 4 liter i minuttet, ble oksygenverdiene normalisert. Resultatene fra avhandlingen er nå tatt inn i internasjonale retningslinjer.

5 – 10 000 norske KOLS-pasienter er ifølge Christensen så dårlige at de bør gjennom en legesjekk før de kan reise med fly.

Avhandlingen utgår fra Lungemedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus, og Glittreklinikken. Christensen disputerte 17.2. 2006 ved Universitetet i Oslo.

Anbefalte artikler