Diagnostikk og behandling av nyrekreft

Anne Forus Om forfatteren
Artikkel

Flere svulster oppdages tidlig, men pasienter med nyrekreft har økt risiko for å utvikle andre krefttyper.

Nyrekreft rammer ca. 500 nordmenn hvert år. I avhandlingen Epidemiological and clinical aspects in diagnosis and treatment of renal cell carcinoma har Christian Beisland studert diagnostikk og behandling av nyrekreft over en 20-årsperiode. Avhandlingen viser at resultater fra norske sykehus er på høyde med resultatene fra internasjonale sentre.

– Kirurgisk fjerning av nyren er fortsatt eneste kurative behandling. Bruk av CT- og ultralydundersøkelser har imidlertid ført til at flere svulster blir oppdaget på et tidlig stadium, sier Christian Beisland til Tidsskriftet.

Det er ingen effektiv standardbehandling for dem som får tilbakefall, og overlevelsestiden er vanligvis kort. Beisland peker på at enkle kliniske variabler kan identifisere pasienter med betydelig bedre utsikter.

Han viser at pasienter med nyrekreft har økt risiko for å utvikle andre krefttyper.

– Fastlegen bør sørge for at pasienter som har hatt nyrekreft, blir fulgt opp med generelle undersøkelser for eventuelt å avdekke annen type kreft, avslutter Beisland.

Avhandlingen utgår fra Institutt for kirurgiske fag, Det medisinske fakultet, Universitetet i Bergen. Beisland disputerte for Ph.D.-graden 24.2. 2006.

Anbefalte artikler