Bønder har økt risiko for giftskader

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Bønder har større risiko for leppekreft enn resten av befolkningen. Kombinasjonen lys hud, muggsopp i korn og mye sol kan være årsaken.

Karl-Christian Nordby. Foto Steinar Messel

Karl-Christian Nordby har undersøkt risikoen for kreft og forplantningsskader i norske landbruksfamilier i sin doktoravhandling Exposure to selected natural and man-made toxic substances in agriculture and their associations with cancers and reproductive outcomes in farmers’ families.

Korn inneholder blant annet naturlige soppgifter (mykotoksiner), som kan skade immunsystemet og hormonbalansen hos mennesker og dyr.

– Varme og våte sommerdøgn fører til mer sopp i kornet på åkeren og mer immunhemmende mykotoksiner i kornstøvet. Bonden eksponeres for kornstøv i arbeidet. Dette kan være årsaken til at UV-indusert leppekreft er overrepresentert hos bønder, sier Nordby til Tidsskriftet.

Nordby har i sin avhandling også funnet sammenhenger mellom eksponeringsmarkører for mykotoksiner, endotoksin og plantevernmidler og forekomsten av preeklampsi. Videre har han påvist assosiasjon mellom ryggmargsbrokk og eksponering for plantevernmidlet mankozeb, som brukes mot tørråte i potetavlinger. Forekomsten av misdannelser i nevralrøret var 60 % høyere hos barna til potetdyrkere enn hos barn av andre bønder. Til sammen drøyt 248 000 bønder født i perioden 1925 – 1971, og deres 323 000 barn født i perioden 1952 – 1991, inngikk i studiene.

Avhandlingen utgår fra Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, og Statens arbeidsmiljøinstitutt. Karl-Christian Nordby disputerte 3.2. 2006.


Mykotoksin: Giftstoffer dannet av enkelte muggsopper som når de vokser på næringsmidler kan føre til forgiftning hos mennesker og dyr. Inhalasjonseffekter er også mistenkt. Proteinsyntesehemning (særlig immunsuppresjon) og hormonhermereffekter er viktige mykotoksineffekter.

Endotoksin: Lipopolysakkarid som frigjøres fra gramnegative bakteriers cellevegg, kan tas opp via åndedrett eller sårflater og gir kraftig aktivering av immunsystemet bl.a. ved septisk sjokk.

Se oversikt over doktoravhandlinger i seksjonen Oss imellom på side 1293

www.tidsskriftet.no/doktoravhandlinger

Anbefalte artikler