Uheldige hendelser – lærebok for ledere

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Morath, Julianne M.

Turnbull, Joanne E.

To do no harm

Ensuring patient safety in health care organizations. 354 s, tab, ill. Chichester: Jossey-Bass, 2005. Pris USD 42

ISBN 0-7879-6770-X

Internasjonalt ble uheldige eller uønskede hendelser i helsetjenesten satt på dagsordenen i 1999 av den store rapporten fra det amerikanske Institute of Medicine: To err is human (1). Mange land har fulgt opp med gode systemer for forebygging og håndtering av slike hendelser. Norge er blitt en sinke i dette arbeidet. Nettopp derfor er dette en viktig bok. De to forfatterne brenner for denne saken. Morath er «chief nurse executive» ved barneklinikken i Minneapolis/St. Paul, og Turnbull er psykolog og direktør i National Patient Safety Foundation i USA. De bygger på erfaringer fra «Harvard Executive Session on Medical Error and Patient Safety», som samler ledere i amerikansk helsetjeneste.

Hvert kapittel starter med «a concept to action», og hele boken er preget av en dyp utålmodighet og et krav om ansvar og handling. Forfatterne skriver godt og har bakgrunn for det de skriver. Boken kunne kanskje vært litt kortere, og det tar tid å lese og fordøye den. Til gjengjeld er det den beste jeg har funnet om uheldige hendelser. Den har et budskap og er preget av en forbilledlig vilje til ansvar og handling – ikke i morgen, men i dag. Etter mitt skjønn bør den være pensum for ledere og byråkrater i norsk helsetjeneste.

Anbefalte artikler