Mangefasettert om Israel-Palestina-konflikten

Gerd Holmboe-Ottesen Om forfatteren
Artikkel

Petersen, Sandra

Viken, Tonje Merete

Kaleidoskop

Israel og Palestina fra innsiden. 295 s, tab, ill. Oslo: Humanist forlag, 2005. Pris NOK 298

ISBN 82-90425-78-3

Boken inneholder intervjuer og essays av både israelere og palestinere med forskjellig etnisitet og utdanning og med ulike religiøse og politiske ståsteder. Resultatet er en meget interessant innføring i hvordan konflikten oppfattes og påvirker menneskene i området. Fokus er ikke på helse, men boken har flere innlegg om de psykiske virkningene av konflikten.

Det gis et bilde av store religiøse og politiske motsetninger i det israelske samfunnet. Den økonomiske nedgangen koblet til opptrappingen av konflikten med palestinerne, har økt motsetningene og skaper mer stress hos befolkningen. Mange av bidragsyterne hevder at Israel er inne i en ond sirkel, en voldsspiral, drevet av frykt. Frykten for økt terrorisme, demografiske endringer som kan medføre flertall av ikke-jøder innen Israel samt mulige fiendtlige handlinger fra de arabiske nabostatene, har ført til flere voldelige aksjoner mot palestinerne. Hensikten har vært å skape økt sikkerhet ved å vise styrke. Imidlertid synes aksjonene å ha bidratt til mer vold. Selv bygging av muren, som av mange i Israel blir sett på som den ultimate handling for å skape sikkerhet, er med på å drive voldsspiralen videre. Dette mener den israelske brigadergeneral Shlomo Brom, nå nasjonal sikkerhetsrådgiver. Han skriver at muren ikke kommer til å gi økt sikkerhet, bl.a. fordi den vil ha en ødeleggende virkning på dagliglivet til hundretusener av palestinere.

Den israelske psykologiprofessor Dan Bar-On, mener at Israel, 60 år etter holocaust og nå i en posisjon av overlegen militær og politisk makt, lever i en kombinasjon av frykt og allmakt som kommer til uttrykk gjennom en «psykotisk oppførsel av paranoid manisk natur». Bar-On sier at mange israelske jøder i rollen som offer, ikke ser det palestinske folkets lidelser.

I boken er det også mange palestinske stemmer som taler. Det er de som mener at en voldelig løsning på konflikten er eneste mulighet, mens andre fortsatt håper at ikke-voldelige metoder skal føre frem. Mange uttrykker redsel for konsekvensene av opptrappingen av voldsbruken også på palestinsk side i den pågående intifadaen. Det påpekes at Oslo-avtalen førte til et mer udemokratisk styresett og bruk av mer våpen, fordi Arafat og hans eksilkamerater undertrykte all opposisjon, delvis etter pålegg fra de vestlige samfunn. Muhammed Mukhaimar, psykolog ved Gaza Community Mental Health Program, mener det er en sammenheng mellom de traumatiske opplevelser som palestinerne har vært utsatt for og ønsket om å dø martyrdøden. Det er valget mellom å være hjelpeløse ofre i motsetning til helter, som driver de unge i døden.

Totalt gir boken en god innføring for alle som vil forstå mer av konflikten og trenge dypere inn i problemfeltet. Den kan anbefales spesielt for de som skal reise til området.

Anbefalte artikler