Komplementære behandlingsformer ved kreft – vanskelig manøvrerbart farvann

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Cassileth, Barrie R.

  Deng, Gary

  Vickers, Andrew 

  PDQ integrative oncology

  Complementary therapies in cancer care. 187 s, tab, ill. London: BC Decker, 2005. Pris USD 40

  ISBN 1-55009-280-4

  Dette er den siste i rekken av Pretty Darn Quick (PDQ)- håndbøker om diverse medisinske temaer utgitt av forlaget BC Decker i London. Som navnet antyder skal den gi en rask innføring i et medisinsk fagfelt.

   Boken leveres som paperback, med tabeller, figurer, illustrasjoner og stikkordregister. Det er ikke gitt fullstendige referanselister, men leseren blir anbefalt sentrale henvisninger for videre lesning. Språket er lett tilgjengelig for leger og andre helsearbeidere. Målgruppen angis å være onkologer og andre som er interessert i vitenskapelige undersøkelser av komplementære behandlingsformer og urtepreparater. Den vil imidlertid være relevant lesing for alle leger.

  I de ti første kapitlene beskriver forfatterne både generelle aspekter av komplementær behandling samt kostholdsterapi, kosttilskudd og noen få andre utvalgte terapiformer. De neste fire kapitlene gjennomgår dokumentasjonsgrunnlaget for mulige komplementære behandlingsformer ved kreft i bryst, gastrointestinaltractus, lunge og prostata. Dernest følger fire kapitler som igjen går gjennom dokumentasjonsgrunnlaget, nå oppdelt etter symptomene smerte, nedstemthet/tretthet, gastrointestinale symptomer og endokrine symptomer. Et avsluttende, kort kapittel omhandler det forfatterne beskriver som alternative terapier eller terapier som de mener det bør settes spørsmålstegn ved.

  Det er viktig å være klar over at onkologer har sin egen definisjon av begrepene komplementær og alternativ behandling. Komplementær behandling anser de som behandling av smerte, kvalme, tretthet og ev. andre symptomer som kan oppstå i forbindelse med eller som konsekvens av behandling av sykdom, men ikke sykdommen som sådan. Alternativ behandling kaller de behandling som er ment å behandle selve sykdomsprosessen, i dette tilfellet svulsten.

  Boken inneholder det som var tilgjengelig i 2005 når det gjelder vitenskapelig dokumentasjon av komplementære (Husk onkologenes definisjon!) behandlingsformer brukt ved kreftsykdom. Mangel på referanser, og presentasjon av mye av det samme stoffet fra to forskjellige innfallsvinkler, trekker helhetsinntrykket ned. Man mister fort oversikten, og får dermed ikke den tiltenkte raskt tilgjengelige informasjonen man søker i en slik bok.

  Når forfatterne kommer fra Memorial Sloan Kettering Cancer Center i New York, forventer man et høyt nivå av saklighet og etterrettelighet. Forfatterne klarer kun delvis å skille mellom formidling av forskningsstatus og forfatternes mer og mindre velfunderte kliniske råd og meninger. For legen som ønsker å holde seg oppdatert på forskningsstatus når det gjelder tilbudte komplementære/alternative behandlingsformer, vil jeg faktisk heller anbefale websidene til National Cancer Institute (1), Cochrane Collaboration (2) og det EU-finansierte Concerted Action for Complementary and Alternative Medicine Assessment in the Cancer Field (CAM-Cancer)(3).

  Disse tre elektroniske kildene og den foreliggende boken er likevel entydige i budskapet om at gjennombrudd når det gjelder alternativ eller komplementær behandling av tumorstørrelse eller overlevelse, ikke foreligger. At flere av disse behandlingsformer kan få kreftpasienter til å ha det bedre under sitt sykdomsforløp, er imidlertid rimelig godt dokumentert.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media