Godt om sykehuset på Lillehammer

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

Møller, Arvid

Huset som aldri sover

251 s, tab, ill. Lillehammer: Thorsrud, 2005. Pris NOK 349

ISBN 82-7847-116-9

I 1855 stod Christians Amts Sygehuus ferdig på Lillehammer, på samme sted som Sykehuset Innlandet HF ligger i dag. I den anledning har sykehuset bedt forfatter og journalist Arvid Møller om å skrive en jubileumsbok. Boken gir en oversikt over sykehusets historie fra komiteen som utarbeidet de første planer om et sykehus på Lillehammer ble nedsatt i 1837. Den er beregnet på et bredt publikum, og kan leses av alle med interesse for sykehuset på Lillehammer. Boken er rikt illustrert med nye og gamle fotografier og tegninger. Den er satt sammen av 85 små kapitler som kan leses uavhengig av hverandre. Boken bærer preg av å være skrevet av en profesjonell og dyktig skribent. Det bidrar til et helhetlig preg og gjør den underholdende å lese, i hvert fall for en som har et forhold til stoffet fra før.

Arvid Møller har funnet frem til mye interessant lokalhistorie, og han har nok trukket veksler på sin store lokalhistoriske innsikt. Sykehusets historie gjenspeiler den generelle utviklingen av sykehusvesenet i Norge. Historien preges av sykdomspanoramaet og var integrert i fremveksten av sanatoriene for tuberkuløse i Mesnalia og Gausdal, som gjorde Lillehammer-området til et sentrum for behandling av tuberkulose. Et eksempel på godbiter som krydrer boken, er omtalen av den trolig første straffesaken mot norske leger, der dr. Jens Torp (1847 – 1916) i 1906 ble anklaget for å ha utsatt en brokkoperasjon så lenge at pasienten, som var tjenestejente hos Bjørnstjerne Bjørnson på Aulestad, døde (1).

Boken har også mye omtale av betydningsfulle personligheter i sykehusets historie, i særdeleshet tidligere avdelingsoverleger ved kirurgisk og medisinsk avdeling. Her kommer en av bokens svakheter til syne: Den utstrakte bruken av intervjuer fører til mange repetisjoner. En annen svakhet ved boken er mangelen på person- og saksregister.

Denne boken vil utvilsomt glede mange som gjennom sin karriere har vært innom sykehuset på Lillehammer. Den gir et viktig perspektiv i en tid preget av funksjonsfordeling og nedbygging av miljøer og kompetanse som har vært opparbeidet gjennom lang tid.

Anbefalte artikler