Fascinerende om eneggede tvillinger

Anmeldelser
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Segal, Nancy L.

  Indivisible by two

  Lives of extraordinary twins. 280 s, ill. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2005. Pris GBP 16

  ISBN 0-674-01933-4

  Psykologen Nancy L. Segal er en av verdens ledende tvillingforskere, som både bidrar i atferdsgenetikk og evolusjonspsykologi. Hun gav en viktig oversikt over tvillinger og hva de kan lære oss om menneskets atferd i 1999 (1). Hennes nye bok Indivisible by two tar opp den menneskelige historien bak 12 spesielle enheter av eneggede tvillinger, trillinger og firlinger. Hun forteller engasjerende historier om personene og krydrer det hele med fagmannens vurdering.

  Segal har delt boken opp i fire bolker. Den første handler om tvillinger som er atskilt ved fødselen, men som oppdager hverandre som voksne. Det er tankevekkende hvordan like gener gir lik utforming, på tross av forskjellige miljøer. Dette kommer ikke minst frem gjennom et av parene, der den ene gutten blir oppdratt som jøde i Trinidad, mens den andre blir oppdratt som katolikk i Tyskland, akkurat da Hitler kom til makten. Dette kapitlet får også tydelig frem hvordan miljøet gjør dem ulike på en del grunnleggende måter hva gjelder holdninger.

  Andre bolk handler om det forfatteren kaller variasjoner over vanlige temaer. Her møter vi to tvillingsøstre som er ekstremt sky og som ikke klarer å prate med andre enn dem de kjenner godt. Leseren fascineres også av et sett trilling der to er heteroseksuelle og én er homoseksuell. En annen historie handler om to eneggede tvillingsøstre, der en føler seg som kvinne og den andre som mann. Mannen har i dag opphørt å eksistere (kjønnsskifte).

  Tredje bolk handler om ekstraordinære omstendigheter. Her møter vi den tragiske skjebnen til to tvillingsøstre som overlevde legen Josef Mengeles eksperimenter i Auschwitz. Vi blir også kjent med to tvillingsøstre, der den ene mister livet i angrepet på World Trade Center i 2001. Det tredje kapitlet handler om to kanadiske ektepar, som begge adopterer jenter fra Kina. De oppdager at jentene faktisk er eneggede tvillinger, og leseren blir kjent med hvordan foreldreparene innordnet seg for at jentene skulle treffe hverandre jevnlig.

  Fjerde bolk, som Segal har kalt dagliglivets undere, tar opp uvanlige relasjoner som vokser frem i familier med tvillinger. Vi møter to tvillingsøstre der den ene ikke kan få barn, men der søsteren fungerer som surrogatmor for henne, med sæd fra den ufruktbares mann. Et annet kapittel tar opp to eneggede tvillingpar der tvillingene gifter seg med hver sin tvilling fra det andre paret. Siste kapittel handler om et firlingepar.

  Boken avsluttes av noen velvalgte vurderinger om den pågående debatten om kloning av mennesker. Segal undres over at ingen i denne diskusjonen har satt seg inn i tvillingstudier og hva de forteller oss om individuell utvikling og familieliv.

  Indivisible by two er skrevet for allmennmarkedet, men med et utfyllende notesystem med litteratur og kommentarer av størst interesse for fagfolk. Målgruppen er derfor ikke bare flerlinger og deres familier, men alle som fascineres av likheter og forskjeller mellom tvillinger. Segal er ikke bare en god fagmann, men en inspirerende forfatter. Det er vanskelig ikke å bli oppslukt av boken.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media