Den psykotiske erfaring

Per Vaglum Om forfatteren
Artikkel

Roren, Tone Marie

Halteren og den perfekte danser

131 s. Stavanger: Hertervig Forlag, 2005. Pris NOK 149

ISBN 82-92023-93-3

Litteratur som formidler psykotiske opplevelser på en autentisk måte, er et viktig supplement til vanlige lærebøker. I de senere år er det kommet flere bøker hvor nåværende eller tidligere pasienter forteller. Dette er en slik. Her møter vi Arne, 46 år gammel, som har hatt gjentatte psykotiske sammenbrudd siden han var 30 år. Boken består av et langt intervju hvor forfatteren gjengir episoder fra Arnes liv i kronologisk rekkefølge. Formen er dels spørsmål og svar, dels mindre, poetiske prosastykker som beskriver de psykotiske opplevelsene. I intervjuet fremstår Arne som en reflektert og nøktern person som ikke søker lettvinte løsninger, verken på hvorfor han har hatt sine psykoser, eller hva som er god behandling, og som heller ikke idealiserer den psykotiske opplevelsen.

De poetiske prosastykkene er «gullet» i boken. De formidler på en varsom og autentisk måte hvordan mange opplever det når virkeligheten gradvis forandrer seg, og de psykotiske forestillingene blir mer og mer den nye virkeligheten som personen forholder seg til i handlinger som kan være farlige både for andre og for vedkommende selv. Disse skildringene har en klart allmenngyldig verdi i motsetning til intervjuet som selvsagt må bli svært individuelt preget.

Boken egner seg for den som vil vite mer om hvordan overgangen til den psykotiske verden kan oppleves.

Anbefalte artikler