Ønsker flere sykehjem i NOKLUS

Aktuelt i foreningen
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Rundt 2 200 norske laboratorier er nå med i Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (NOKLUS).

  99 % av landets legekontor som har laboratorium deltar i ordningen. Dessuten deltok 86 norske og to islandske sykehuslaboratorier på to eller flere av utsendelsene i 2005. Kun 203 av landets 870 sykehjem deltok i 2005. Totalt var det i fjor 345 deltakere blant sykehjem, hjemmesykepleie, militære sykestuer, helsestasjoner, bedriftshelsetjenester og oljeplattformer. Sverre Sandberg, leder for NOKLUS, sier at de ønsker at flere sykehjem deltar.

  – Sykehjemmene utfører mye laboratorievirksomhet. Da er det veldig uheldig at de ikke får den samme kvalitetssikring som legekontorene får, sier han.

  Ifølge NOKLUS årsrapport tas det stadig flere prøver på sykehjem da pasientene er sykere fordi de skrives ut tidligere fra sykehusene. På sykehjemmene har ofte sykepleierne og annet døgnpersonell ikke spesiell kjennskap om prøvetaking og laboratorieanalyser, mener NOKLUS. – Vi jobber nå for å få til en sentral finansiering av et samarbeid med sykehjemmene over statsbudsjettet for 2007, sier Sandberg.

  Gjennom samarbeid med Sosial- og helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet har NOKLUS de siste årene arbeidet for å få med alle sykehjem. Departementet anbefaler i Stortingsproposisjon nr. 1 (2005 – 2006) for budsjettåret 2006 at den enkelte kommune bør vurdere å knytte sine sykehjem til. Flere sykehjem har ifølge NOKLUS gitt uttrykk for at de ønsker å bli med, men utsetter avgjørelsen fordi de oppgir at økonomien i kommunen eller institusjonen er anstrengt.

  I 2005 ble også alle oljeplattformer og andre enheter i Statoil som har laboratorium, med i ordningen.

  NOKLUS arbeider for at laboratorieanalyser utenfor sykehus blir rekvirert, utført og tolket riktig, slik at pasientens behov for utredning, behandling og oppfølging blir korrekt. Laboratoriekonsulentene i NOKLUS reiste mye og besøkte i fjor to tredeler av deltakerne. I tillegg arrangerte de 165 kurs med rundt 3 450 deltakere.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media