Ellen Juul Andersen Om forfatteren
Artikkel

Det var allmennpraktiserende lege Stein Sjaastad (født 1947) i Oslo som ble drept på sitt kontor av en pasient på Centrumsklinikken onsdag 29. mars.

– Jeg er uendelig trist over å få beskjeden om at en lege er blitt drept på arbeidsplassen, det er sjokkerende å høre. Våre tanker er hos de pårørende, sier Torunn Janbu, president i Legeforeningen.

Sjaastad ble født på Hamar. Han ble cand.med. i Dublin, Irland i 1972. Turnustjenesten gjennomførte han ved Aust-Agder sentralsykehus og i Moland. Han jobbet deretter ved flere sykehus, blant annet i Hamar, ved Lovisenberg og ved Ullevål Universitetssykehus. Siden 1995 hadde han sitt virke ved Centrumsklinikken. Svein Sjaastad etterlater seg partner og to sønner fra tidligere ekteskap.

– Leger vil aldri kunne sikre seg helt mot vold, sier Jan Emil Kristoffersen, leder i Alment praktiserende lægers forening (Aplf). Han legger til at fastleger ikke kan si nei til pasienter de opplever som truende, selv ikke når pasienten har vært voldelig mot legen. – Et møte mellom to mennesker kan aldri bli 100 % risikofritt, og det er viktig å balansere behovet for sikkerhetstiltak mot behovet for nærhet og tillit i lege-pasient-forholdet. Pasienters rett til lege er viktig. Som leger skal vi tilby helsehjelp, og også være leger for de pasientene som har de største problemene. Vi skal ha en åpen dør for alle. Når vi etter hvert får et mer fullstendig bilde av hva som skjedde da dr. Sjaastad ble drept, må vi på ny ta en gjennomgang av de anbefalinger som tidligere er gitt når det gjelder sikkerheten for de som arbeider på allmennlegekontorene, sier han.

Aplf har utarbeidet et hefte om vold og trusler på legekontor. Heftet kan lastes ned fra www.legeforeningen.no/?id=35638. Det kan også bestilles fra sekretariatet. – Aplf og Legeforeningen vil nå, i samarbeid med politiet, foreta en fornyet gjennomgang av tiltak for å bedre legers og ansattes sikkerhet på jobb, sier Jan Emil Kristoffersen.

Anbefalte artikler