Jan C. Frich.

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Jan C. Frich.

Jan C. Frich
19.04.2007
«Doktorhistorier» var lenge en etablert sjanger i denne publikasjon – kolleger fortalte om sine personlige opplevelser. I Tidsskriftet nr. 5/1931 (s. 330) er det en tankevekkende beretning om en...
Jan C. Frich
04.10.2007
Atomvåpen utgjør en latent trussel mot liv og helse, og arbeidet for å forhindre utbredelse og bruk av atomvåpen er god forebyggende medisin Det irske rockebandet U2 utga i 1983 albumet War , hvor...
Jan C. Frich
29.03.2007
I en artikkel i Tidsskriftet nr. 1/1930 (s. 44 – 5) beretter en kollega om en kvinne som lurte ham til å skrive ut resept på 100 gram opium. Forfatteren spør «Mon tro, hvor ofte vi læger gir resepter...
Jan C. Frich
29.11.2007
Legers atferd kan bidra til å gi pasienter skyld- og skamfølelse, viser norsk studie. Skam i det medisinske rom. Illustrasjonsfoto © LA/MANGADO.HEDOU/BSIP/GV-Press Pasienters skyld- og skamfølelse...
Jan C. Frich
18.10.2007
Tidsskriftet publiserer kvalitative studier, men stiller krav til relevans og vitenskapelighet som for kvantitative studier «I dette Tidsskrift skal skrives til fælles Belærelse og Nytte» bebudet...
Jan C. Frich, Kirsten Brubakk, Berit H. Munkeby, Thomas S. Nilsen, Anita Schumacher
03.01.2008
Japan er et fascinerende land hvor helsetjenesten preges av både tradisjon, høyteknologi og innovasjon. Samfunnet står overfor store sosiale og medisinske oppgaver som følge av en økende andel eldre...
Jan C. Frich
13.03.2008
Behandlingen av hjerneslag kan forbedres gjennom bedre organisering med større vekt på prosess, samhandling og koordinering Hvert år er det om lag 15 000 tilfeller av akutt hjerneslag i Norge. Det er...
Jan C. Frich
30.04.2009
Sjefredaktøren i JAMA , Catherine D. DeAngelis, mener lesere av vitenskapelige publikasjoner skal ha innsyn i forfatternes eventuelle interessekonflikter og bindinger til legemiddelindustrien. Foto...
Jan C. Frich
05.11.2009
Verghese, A. Alene sammen 778 s. Oslo: Gyldendal, 2009. Pris NOK 399 ISBN 978-82-05-39017-1 «Du må være nøye med småting, ikke bare i operasjonssalen, men utenfor. En god kirurg ville ønske å gjøre...
Jan C. Frich, Erlend Hem
25.05.2006
«Men, mine damer og herrer, De må ikke derfor tro at jeg agter definitivt at nedlægge min teaterpen. Nej, den agter jeg at ty tilbage til og holde fast til det sidste. Jeg har nemlig endnu diverse...
Jan C. Frich
25.05.2006
I 1924 utgav Thomas Mann (1875 – 1955) romanen Trolldomsfjellet, som skildrer livet ved sanatoriet Berghof i Davos . Hovedpersonen Hans Castorp finner seg godt til rette i den stillestående hverdagen...
Jan C. Frich
29.11.2006
Et dødsfall kan for pårørende være en av livets største og mest uforståelige tragedier. Dette understreket helsedirektør Karl Evang (1902 – 1981) i en artikkel i Tidsskriftet nr. 15/1957 (s. 662 – 3...
Jan C. Frich
19.10.2006
Leger Uten Grenser yter livreddende hjelp ved akutte humanitære kriser, men arbeider også langsiktig med globale helsespørsmål Tema for årets TV-aksjon 22. oktober er Utenfor medienes søkelys –...
Jan C. Frich
09.03.2006
Edvard Munch: Hjertet, 1898 – 99. Tresnitt, Munch-museet. © Munch-museet/MunchEllingsen gruppen/BONO 2006. Foto © Munch-museet (Andersen/de Jong) Hjertet kan ses som et symbol på livet og...
Jan C. Frich
09.03.2006
Kvinner med økt risiko for hjertesykdom opplever barrierer i møtet med helsetjenesten, viser norsk kvalitativ studie. Tidligere studier har vist at kvinner med risiko for hjertesykdom får dårligere...
Jan C. Frich
06.04.2006
Foto Corbis/SCANPIX Forsidebildet viser medlemmer av Huli-folket i tradisjonelle drakter og med ansiktsmaling i forbindelse med en årlig festival i byen Mount Hagen i Papua Ny-Guinea. Scenen minner...
Jan C. Frich
06.04.2006
Legeskikkelsene i Ibsens skuespill har de siste hundre år vært utgangspunkt for flere artikler i Tidsskriftet. Vi gjør nå alle Ibsen-artiklene våre tilgjengelig på nett I år er det 100 år siden...
Jan C. Frich
06.04.2006
Doktor Stockmann, badelegen i En folkefiende av Henrik Ibsen, er en kjent litterær skikkelse i medisinske kretser. Han oppdager at badevannet er forurenset og stemples som folkefiende, men utbryter...
Jan C. Frich
22.06.2006
Få har formulert seg så elegant og innsiktsfullt om legekunst som Johan Borgen (1902 – 79). Vi presenterer et utdrag av artikkelen Det liggende og det stående menneske – et essay om kunst og medisin...
Jan C. Frich
21.09.2006
Pasientens familiehistorie vil trolig spille en viktig rolle som diagnostisk og prognostisk redskap i morgendagens medisin. Informasjon om sykdomsbelastningen i pasientens slekt kan bringe klinikeren...