Liv Marie Lægreid

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Liv Marie Lægreid

Lisbeth Sandtorv, Hallvard Reigstad, Sidsel Bruarøy, Irene Elgen, Liv Marie Lægreid
12.02.2009
Legemiddelassistert rehabilitering er en behandlingsform hvor pasienter med langvarig opiatmisbruk tilbys langtidsvirkende opiat (metadon/buprenorfin) som del av behandlings- og rehabiliteringstiltak...
Liv Marie Lægreid
09.03.2006
Nylander, Gro Lille venn, hva nå? Barnet fra et halvt til fire år – utvikling og sykdom. 319 s, tab, ill. Oslo: Gyldendal Fakta, 2005. Pris NOK 262 ISBN 82-05-31575-2 Dette er en grunnleggende bok om...
Camilla Tøndel, Liv Marie Lægreid, Asle Hirth, Gunnar Houge, Jan-Eric Månsson, Oddmund Søvik
04.12.2003
Fabrys sykdom ble beskrevet i to uavhengige rapporter av dermatologene William Anderson i England og Johannes Fabry i Tyskland i 1898. I 1967 ble den metabolske defekten kjent som mangel på enzymet...
Liv Marie Lægreid, Sidsel Bruarøy, Hallvard Reigstad
17.02.2005
Det er over 30 år siden de første rapportene kom fra Frankrike om alkoholens skadevirkning på humane fostre ( 1 ). Begrepet føtalt alkoholsyndrom (FAS) ble lansert av Jones & Smith i 1973 ( 2 )...
Liv Marie Lægreid, Hallvard Reigstad
02.06.2005
Hensikten med artikkelen Fosterskade ved alkoholbruk i svangerskapet i Tidsskriftet nr. 4/2005 var å gi en oversikt over nyere forskning rundt alkoholens potensielt fosterskadelige effekter. En slik...