Overrasket over at ingen reagerte før

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Divisjonsdirektør Camilla Stoltenberg ved Folkehelseinstituttet var den første som fikk mistanke om at noe ikke stemte i den mye omtalte Lancet-artikkelen. Hun er overrasket over at ingen reagerte tidligere.

Camilla Stoltenberg er overrasket over at ingen av medforfatterne reagerte på dataene. Foto Folkehelseinstituttet

Artikkelen til kreftforsker Jon Sudbø og kolleger ble publisert i The Lancet i oktober 2005. I romjulen leste Camilla Stoltenberg den, og reagerte på flere åpenbare feil i beskrivelsen av materialet som lå til grunn for studien.

– Jeg har selv ansvar for mye av materialet det ble henvist til, og så raskt at dette var beskrevet helt feil. Det stemte ikke med virkeligheten, sier hun til Tidsskriftet.

Det var særlig bruken av helseundersøkelsen CONOR (Cohort of Norway) Stoltenberg reagerte på, rett og slett fordi data nettopp er gjort tilgjengelige for forskning og ikke ble samlet inn i de tidsrommene som angis i Lancet-artikkelen. Stoltenberg er overrasket over at ingen har fattet mistanke før, men lurer også på hvorfor ingen av de 13 medforfatterne har grepet inn.

– Medforfattere har et ansvar for å være med i hele prosessen. Det er ikke alle som vil ha samme nærhet til rådata, men noen av dem burde ha det, sier hun.

Stoltenberg varslet Folkehelseinstituttet, som informerte lederne for de regionale helseundersøkelsene, blant dem professor Lars Vatten ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Han tok kontakt med Sudbø selv, som etter noen dager innrømmet å ha jukset. Stoltenberg mener dette er en alvorlig sak, men ønsker ikke å spekulere i hvorfor forskeren gjorde som han gjorde.

– Men jeg håper at saken også vil få noen positive konsekvenser ved at vi kan diskutere hvordan man driver forsvarlig forskning, og hvorvidt ansvaret skal ligge på institusjonen eller forskeren selv, sier Stoltenberg. Hun håper også at saken kan føre til en debatt rundt Nylenna-utvalgets innstilling, og en raskere behandling av denne.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10111

Anbefalte artikler