– Dårlig opplæring i bruk av sykehusutstyr

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Kontrollen med medisinsk-teknisk utstyr ved norske sykehus er for dårlig, og for mye av utstyret er gammelt. Opplæringen er heller ikke tilfredsstillende.

Det slår Riksrevisjonen fast i en ny rapport som ble lagt frem 19. januar. I 1998 bevilget Stortinget ekstraordinært 5,3 milliarder kroner til utstyrsinvesteringer i sykehus til perioden 1998 – 2002. Ifølge utstyrsplanen skulle det satses på overvåkings-, endoskopi-, radiologi-, og laboratorieutstyr. Riksrevisjonen har undersøkt hvorvidt sykehusene har handlet i samsvar med Stortingets vedtak.

– Bevilgningene skulle brukes til å investere i moderne medisinsk teknisk utstyr, men det er overraskende å se at på tross av dette har ikke gjennomsnittsalderen på utstyret gått ned, sier riksrevisor Jørgen Kosmo.

I 1997 var utstyret i gjennomsnitt åtte år gammelt. I 2003 var gjennomsnittsalderen den samme. I noen tilfeller er også utstyret blitt eldre. Vanligvis har utstyrsprodusenter reservedeler tilgjengelig i maksimalt 10 år.

– For fem utstyrsgrupper er i gjennomsnitt 20  % av utstyret eldre enn 10 år. Hvert femte EKG-utstyr er eldre, forteller ekspedisjonssjef Therese Johnsen. Helse Vest er det eneste helseforetaket som har klart å redusere gjennomsnittsalderen på sitt medisinsk-tekniske utstyr, selv om heller ikke de ligger tilfredsstillende an. Johnsen regner med at alle midlene er gått til investering i utstyr, men at sykehusene ikke har prioritert i samsvar med utstyrsplanen.

Riksrevisjonens rapport slår fast at sykehusene ikke har god nok oversikt over investeringer de har gjort i sykehusutstyr, og hvilke behov de har i årene fremover. Bare 17 av de 35 sykehusene som svarte på undersøkelsen kunne tallfeste investeringer og behov. Også opplæringsrutinene for bruk av utstyr er svært mangelfullt, og er ifølge Johnsen preget av manglende systematikk og dokumentasjon. Det er liten kontroll på om opplæring i det hele tatt er gjennomført. Det kan ha betydning for pasientsikkerheten, sier Johnsen.

Helse- og omsorgsdepartementet ser alvorlig på saken, og vil gjennomføre tiltak som sikrer betryggende rutiner knyttet til kravene som gis på området.

– Riksrevisjonens rapport gir i hovedsak et riktig og godt bilde av hva som bør forbedres, mener Ole-Ragnar Tandberg og Stig Koteng, som er medisinsk-teknisk sjef ved henholdsvis Akershus universitetssykehus og St. Olavs hospital. Koteng sier det er hver enkelt avdelings ansvar å drive opplæring, men at dette svikter enkelte steder.

– Opplæring burde derfor bli et mer overordnet ansvar, mener Koteng.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/10140

Anbefalte artikler