Bekymringsmelding

Charlotte Haug Om forfatteren
Artikkel

Med bakgrunn i forskningssvindelen bak en artikkel i The Lancet og en bekymringsmelding om to artikler i New England Journal of Medicine publiserte Tidsskriftet 20.1. 2006 en bekymringsmelding på sine nettsider. Meldingen gjelder en artikkel i Tidsskriftet nr. 26/2001 og to artikler i Tidsskriftet nr. 11/2003, alle med Jon Sudbø som ene- eller førsteforfatter. Disse artiklene bygger i større eller mindre grad på en av artiklene i New England Journal of Medicine. Redaksjonen vil avvente resultatet av granskingskommisjonens arbeid i saken.

Anbefalte artikler