Økt risiko for hjerneslag etter hjerteinfarkt

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Eldre pasienter og pasienter med diabetes er særlig utsatt for hjerneslag etter hjerteinfarkt.

I en kohortstudie fra Minnesota, USA, ble det i perioden 1979 – 98 inkludert 2 160 personer med førstegangs myokardinfarkt (1). De ble fulgt opp i median 5,6 år (spredning 0 – 22 år).

Risikoen for hjerneslag var 44 ganger større hos pasientene de første 30 dagene etter myokardinfarktet sammenliknet med den øvrige befolkningen i Rochester, Minnesota. Risikoen var 2 – 3 ganger høyere enn forventet de tre første årene etter infarktet. Slagrisikoen ble ikke redusert i løpet av studieperioden.

– Studien viser at mer avansert behandling ved hjerteinfarkt ikke har påvirket forekomsten av kardioembolisk hjerneslag i tiden etter infarktet, sier avdelingsoverlege Brynjar Fure ved Avdeling for geriatri, slag og rehabilitering, Sykehuset Asker og Bærum.

– Det er først og fremst eldre pasienter og pasienter med diabetes som er utsatt. Vi vet fra WARIS II-studien at warfarin, spesielt i kombinasjon med acetylsalisylsyre, reduserer forekomsten av hjerneslag etter hjerteinfarkt, men risikoen for alvorlige blødningskomplikasjoner øker ved kombinasjonsterapi. Studien taler for at kardiologer bør overveie warfarinbehandling etter hjerteinfarkt uavhengig av infarktets størrelse og lokalisasjon. Indikasjonen må imidlertid nøye veies mot eventuelle kontraindikasjoner mot warfarin, særlig kognitiv svikt med manglende etterlevelse og alkoholoverforbruk, sier Fure.

Anbefalte artikler