Også suboptimale nekronyrer gir økt overlevelse

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Resultatene etter transplantasjon av nyrer fra avdøde givere over 60 år er gode. Det viser en amerikansk studie.

Det er gode resultater med nyrer fra eldre donorer med noe komorbiditet. Foto Trygve Indrelid/SCANPIX

På grunn av mangel på organer brukes nekronyrer fra personer som er over 60 år eller i alderen 50 – 59 år med visse sykdommer ved ca. 17 % av nyretransplantasjonene i USA. Denne typen nyrer medfører økt risiko for svikt, men det er ikke kjent om transplantasjon med slike gir bedre pasientoverlevelse. I en retrospektiv nasjonal kohortstudie fra USA ble treårsoverlevelsen etter transplantasjon med slike nyrer sammenliknet med overlevelsen etter transplantasjon med andre nyrer eller dialyse (1). Kohorten omfattet 109 000 personer i dialyse som ble satt på venteliste for transplantasjon i perioden 1995 – 2002. De ble fulgt opp til 2004.

Det ble utført nesten 7 800 transplantasjoner med slike nekronyrer. Dødeligheten var redusert med 17 % (RR 0,83; 95 % KI 0,77 – 0,90).

– Det viktigste denne artikkelen viser, er at det er bedret overlevelse for nyrepasienter som blir transplantert, selv om transplantatet er ikke-optimale nyrer fra avdød, sier overlege Hallvard Holdaas ved Nyreseksjonen, Rikshospitalet.

– Budskapet er nok viktigst i USA hvor man, etter vår mening, har vært for restriktive med å bruke nyrer fra avdøde. I motsetning til i mange andre land har vi i Norge en liberal holdning til for eksempel avdødes alder hvis nyrene kan brukes til transplantasjon. Våre resultater ved bruk av nyrer fra eldre donorer med noe komorbiditet er meget gode. For tiden har vi et eget prosjekt under ledelse av overlege Ole Øyen der man legger vekt på denne problemstillingen. Med økende mangel på nyrer til transplantasjon må vi kontinuerlig vurdere nye muligheter, sier Holdaas.

Anbefalte artikler