Nytt legemiddel mot urinsyregikt

Michael Bretthauer Om forfatteren
Artikkel

Er febuxostat mer effektivt enn allopurinol ved hyperurikemi?

Xantinoksidasehemmeren allopurinol er i mange år blitt brukt som langtidsbehandling ved urinsyregikt. Febuxostat er et nytt legemiddel i samme stoffgruppe som nå er blitt sammenliknet med allopurinol i en randomisert multisenterstudie (1).

762 pasienter med hyperurikemi (> 8 mg/100 ml) ble randomisert til febuxostat (80 mg eller 120 mg daglig) eller allopurinol (300 mg daglig) i ett år. Det primære endepunktet (uratreduksjon til < 6 mg/100 ml) ble oppnådd hos 53 % av dem som fikk febuxostat 80 mg, hos 62 % hos dem som fikk febuxostat 120 mg og hos 21 % i allopurinolgruppen (p < 0,001). Det var imidlertid ingen signifikant forskjell mellom de tre gruppene når det gjaldt andelen deltakere med artrittanfall (henholdsvis 64 %, 70 % og 64 %) eller antall registrerte bivirkninger.

– Resultatene gir grunn til optimisme. Febuxostat kan bli et verdifullt alternativ til allopurinol ved medikamentell behandling av urinsyregikt, sier seksjonsoverlege Till Uhlig ved Revmatologisk avdeling, Diakonhjemmet sykehus.

– Allopurinol har i lang tid vært standardbehandling i Norge ved hyperurikemi og urinsyregikt, og norske leger har i liten grad brukt medikamentelle alternativer, slik som kolkisin og probenecid. Vi trenger imidlertid noe mer langtidsdata på toksisiteten til febuxostat. Studien viser at det er viktig med akutt anfallsprofylakse, der man kan bruke ikke-steroide antiinflammatoriske midler eller kolkisin. Oppblussing med nye anfall var nemlig hyppig blant pasientene i studien i løpet av de første seks månedene etter at de startet med urinsyrenedsettende behandling, sier Uhlig.

Anbefalte artikler