Feil om multippel sklerose rettet opp

Trygve Holmøy Om forfatteren
Artikkel

Sammenhengen mellom antistoff mot Epstein-Barr-virus og utvikling av multippel sklerose er trolig aldersavhengig.

Nesten alle pasienter med multippel sklerose har vært smittet med Epstein-Barr-virus (EBV), og sannsynligvis disponerer sen smitte for utvikling av sykdommen. I 2003 publiserte en forskergruppe ved Harvard en omfattende prospektiv undersøkelse av tre millioner amerikanere (militærpersonell). De fant en lineær korrelasjon mellom nivået av antistoff mot viruset og senere utvikling av multippel sklerose (1). Studien vakte betydelig internasjonal oppmerksomhet, fordi den viste at immunresponsen mot Epstein-Barr-virus er endret flere år før klinisk debut av sykdommen.

I ettertid oppdaget imidlertid forfatterne en feil i sammenstillingen av laboratoriedata og kliniske data. Ved å analysere dataene på nytt fant de fortsatt en korrelasjon mellom antistoffer mot Epstein-Barr-virus og multippel sklerose, men det gjaldt bare antistoffer mot kjerneantigenet EBNA-1 og kun for aldersgruppen over 20 år (2). Dette kan tyde på at endringen i immunresponsen mot viruset skjer i forkant av utviklingen av kliniske tegn på multippel sklerose.

Feilen gjorde at forfatterne måtte trekke tilbake artikkelen fra 2003 (1) og publisere en helt ny artikkel (2). Det er interessant å lese hvordan tabben er blitt behandlet av forfattere og redaktører. Forfatterne forklarer detaljert hva som har skjedd i sitt tilbaketrekkingsbrev, og redaktørene roser dem for dette. Det er lett å si seg enig med redaktørene i at dette er en optimal løsning for å rette opp feil som kan være gjort uten forsett, noe som kan ramme den beste. Dyktige forskere og redaktører har vist mot og klokskap som kan bidra til å skape et bedre miljø for redelighet i forskningen.

Anbefalte artikler