Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Demens øker i alle verdensdeler

Om lag 24 millioner mennesker har demens i dag, og hvert år blir omtrent 4,6 millioner demente. Antallet personer med demens vil bli doblet hvert 20. år, slik at det i 2040 vil være over 81 millioner. De fleste vil befinne seg i utviklingsland (60 % i 2001, 71 % i 2040). Økningen vil være særlig høy i India, Kina og andre land i Sør- og Øst-Asia, der antallet demente er antatt å øke med 300 % innen 2040.

Disse beregningene er basert på en systematisk gjennomgang av epidemiologiske studier fra hele verden og er nylig publisert i The Lancet (1). Ettersom det finnes få gode epidemiologiske studier om demens, benyttet man en såkalt Delphi-konsensusmetode. Denne metoden går i korthet ut på at en ekspertgruppe gjør kvantitative estimater på basis av kvalitative vurderinger av foreliggende studier. På den måten kan studier av varierende design og kvalitet bli inkludert, i motsetning til det som er tilfellet for tradisjonelle systematisk oversiktsstudier. Også data fra andre kilder kan benyttes der studier ikke foreligger. Estimater fra hver enkelt deltaker blir sammenholdt (anonymt) og deretter revurdert, og konsensus utarbeidet.

Ved bruk av denne metoden mener forfatterne å ha oppnådd et best mulig grunnlag for å vurdere forekomsten av demens på verdensbasis, noe som er svært viktig for å kunne ta gode helsepoltiske beslutninger.

Anbefalte artikler