Atomoksetin – et addendum

Kirsten Myhr Om forfatteren
Artikkel

Jeg viser til min artikkel om atomoksetin ved behandling av AD/HD i dette nummer av Tidsskriftet (1). Etter at manuskriptet ble sendt inn for publisering, er det tatt inn en advarsel i preparatomtalen om risiko for selvmordsrelatert atferd, emosjonell labilitet og fiendtlighet hos barn og ungdom (2). Samledata fra placebokontrollerte studier har vist signifikant økt risiko for selvmordsrelaterte tanker ved bruk av atomoksetin sammenliknet med placebo (6/1 357 versus 0/851) hos barn i alderen 7 – 12 år. Videre ble resultatet av en metaanalyse omkring aggresjon og fiendtlighet hos barn lagt frem på en kongress (Tauscher-Wisnie S, Polzer J, Bangs M et al. Meta-analysis of aggression or hostility events in atomoxetine pediatric trials. Abstract B17. I: Program and abstracts of the 52nd annual meeting of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, Toronto, Canada, October 18 – 23, 2005). Den viste en ikke-signifikant forskjell mellom atomoksetin og henholdsvis placebo (1,6 % versus 1,1 %) og metylfenidat (1,2 % versus 0,8 %). Det norske spontanrapporteringssystemet for bivirkninger har mottatt 15 rapporter om mistenkte bivirkninger av atomoksetin i perioden 2004 til 6.1. 2006, alle er vurdert å ha mulig eller sannsynlig sammenheng med midlet. Av bivirkninger meldt blant ungdom dreier tre seg om depresjon, selvmordstanker og selvmordsforsøk, en om økt aggressivitet, to om angst og en om mareritt og søvnforstyrrelse.

Anbefalte artikler