Håndtering av uheldige hendelser

Peter F. Hjort Om forfatteren
Artikkel

Banja, John

Medical errors and medical narcissism

229 s. London: Jones and Bartlett, 2005. Pris USD 50

ISBN 0 -7637 -8361-7

I amerikansk språkbruk omtales uheldige hendelser i helsetjenesten som «medical errors», selv om det ikke er begått noen feil. Forfatteren er «clinical ethicist» ved Emory University i Atlanta. Boken starter med en god oversikt over uheldige hendelser i helsetjenesten, særlig basert på amerikansk litteratur. Temaet er den psykologiske håndteringen av hendelsen – i forhold til pasienten, pårørende, annet helsepersonell og særlig i eget sinn. Det er kapitler om psykologisk rasjonalisering, sunn og usunn narsissisme, tilgivelse, gode og dårlige tiltak og gode råd om den åpne og empatiske samtalen etter en uheldig hendelse. I et appendiks fortelles sagnet om Narkissos som ble så besatt av sitt eget speilbilde at han mistet følelsen for andre mennesker.

Budskapet er at helsepersonell, og særlig legene, ofte er medisinske narsissister, dvs. tvangspregede perfeksjonister. De er vant til å være flinke og feilfrie, og de er oppdratt til flid, orden, arbeidsomhet og høy moral og stiller høye krav til seg selv (mange er barn av helsepersonell). De har de beste hensikter og hater å gjøre feil. Skjer det en uheldig hendelse, utløses ofte sterke følelser, som forfatteren sammenfatter i begrepet SCRAM: «shock, concern, rationalisation, avoidance, minimisation». Disse følelsene fører ofte til at man benekter, unngår, bortforklarer, tier eller skylder på andre. Forfatteren har iallfall delvis dekning for dette synet i internasjonal litteratur.

Banja uttrykker seg presist, men ofte ganske tungt og omstendelig. Disposisjon, overskrifter og sakregister er gode. Dette er ingen lett bok å lese, men jeg synes den er verdt strevet. Forfatteren setter ord på sterke, vonde og vanskelige følelser – jf. at involvert helsepersonell er «the second victims». Jeg tror at mange burde lese boken, reflektere over budskapet og velge den empatiske samtalen med «the first victims» – pasient og pårørende.

Anbefalte artikler