Benedicte Ingstad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Benedicte Ingstad

Benedicte Ingstad, Arne H. Eide
01.02.2007
Interessen for rehabilitering i et internasjonalt perspektiv har vært sterkt økende de siste tiår. En viktig grunn til dette var det internasjonale året for mennesker med funksjonshemninger som ble...
Benedicte Ingstad
12.01.2006
Edwards, Steven D. Disability Definitions, value and identity. 156 s. Oxford: Radcliffe Publishing, 2005. Pris USD 48 ISBN 1 -85775 -700-9 Dette er en viktig bok. Den handler om dem blant oss som...
Per Fugelli, Benedicte Ingstad
10.12.2001
Helse har til alle tider vært en essensiell verdi for mennesket. Det gjenspeiler seg i de store religionene som er rike på løfter om helse som belønning og sykdom som straff (1). Helseidealet, det...
Benedicte Ingstad
10.02.2000
For en gammel sekstiåtter er det å ha et sabbatsår ved University of California, Berkeley, nesten som å dra på pilegrimsreise. Her vandrer man rundt mellom ærverdige bygninger omkranset av...