– Samhandlingavtalen for streng

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Avtalen mellom Legeforeningen og legemiddelindustrien er for streng og til dels unødvendig. Leger flest er tross alt til å stole på.

Slik konkluderer jurist Ingrid Kristine Johansen i sin spesialoppgave ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo. Johansen har analysert «Avtale mellom Legemiddelindustriforeningen og Den norske lægeforening om retningslinjer for samarbeid og samhandling mellom leger, Legeforeningen og legemiddelindustrien», som ble inngått i desember i fjor og trådte i kraft 1. januar i år.

– Avtalen signaliserer en manglende tillit til legenes habilitet i forhold til industrien. Den preges trolig av at det er skeptikerne som har vært initiativtakere. Det kan virke mot sin hensikt, sier Johansen, som mener vi i Norge har god grunn til å ha tillit til legene og deres evne til å opptre habilt i forhold til legemiddelindustrien.

Hun mener gjeldende lover og forskrifter gir tilstrekkelig regulering og at avtalen derfor er noe unødvendig. I tillegg mener hun avtalen er lite effektiv å håndheve. Når det gjelder kravet om arbeidsgivers godkjenning for å kunne delta i ulike former for samhandling med industrien, mener hun avtalen er for streng fordi den går lenger enn helsepersonelloven.

Punktet som hindrer industrien i å delta på arrangement som gir tellende timer, mener juristen først og fremst får økonomiske konsekvenser. Hun mener større åpenhet rundt samhandlingen – heller enn avtalen slik den fremstår i dag – ville sørget for samfunnets tillit.

Generalsekretær i Legeforeningen, Terje Vigen, registrerer konklusjonen, men understreker at avtalen er bygd på vedtak fattet av Landsstyret i Legeforeningen.

– Det var også nødvendig for Legeforeningen å bli mer markert for å unngå å ha mistanken om «gyldne bånd mellom leger og industrien» hengende over seg, sier Vigen til Tidsskriftet.

Han understreker at avtaleteksten i hovedsak er blitt godt mottatt både hos leger i og i Legemiddelindustrien, og at den skal evalueres neste år.

– Vi har tro på at avtalen er et skritt i riktig retning for å skape ryddige forhold og at både myndigheter og pasienter har tillit til at forskrivning av legemidler skjer på et klart faglig grunnlag, sier Vigen.

Også administrerende direktør i Legemiddelindustriforeningen, Pål Christian Roland er uenig i konklusjonen i Johansens evaluering.

– Jeg er enig at det i all hovedsak er grunn til å stole på at både leger og representanter for legemiddelindustrien opptrer korrekt, men vår erfaring viser at visse kjøreregler kan være gode å ha. Lovverket ligger selvsagt til grunn, men vi har vurdert dette ut fra politiske, ikke juridiske, behov. Vi fant det hensiktsmessig å tydeliggjøre hvilke regler som gjelder, sier Roland.

Han mener det er viktig å styrke tilliten til en helt nødvendig samhandling.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9713

Anbefalte artikler