Har du en sovepose til overs?

Eline Feiring Om forfatteren
Artikkel

Norsk-pakistanske leger og medisinstudenter har sendt tre tonn med utstyr til Pakistan, men trenger fremdeles mer. Medisinstudent Mobashar Banaras har sett behovet med egne øyne.

Disse to jentene har mistet begge foreldrene og to brødre, og er livredde for hva som vil skje med dem i fremtiden. Her får de klær fra Mobashar Banaras. Foto Privat

Engasjementet er stort, og foreløpig er rundt tre tonn medisiner og utstyr sendt fra Norge til Pakistan. De ser at innbyggerne i det jordskjelvrammede hjemlandet sårt trenger hjelp. Ifølge en av initiativtakerne, lege og koordinator Sheraz Yaqub, har de fått medisiner, utstyr og bidrag fra flere sykehus og bedrifter.

– Vi har snakket med den pakistanske legeforeningen om hvor det er best å gi utstyret vi samler inn. De mente militærsykehusene når frem til flest rammede i feltet og derfor kan utnytte ressursene best, sier Yaqub til Tidsskriftet. Han arbeider til daglig ved kirurgisk avdeling, Akershus universitetssykehus og som stipendiat ved Bioteknologisenteret, Universitetet i Oslo.

Blant de mest engasjerte er medisinstudenten Mobashar Banaras. I november tok han seg to uker fri fra studiene i Oslo og dro til Pakistan med 160 kilo innsamlet utstyr i bagasjen. Banaras endte opp i et av de hardest rammede områdene i Kashmir, og kom i kontakt med et pakistansk legeteam der.

– Vi kom til en stor teltlandsby med rundt 3 500 innbyggere. Det luktet råttent av døde mennesker og behovet for hjelp var – og er – enormt. Det var sterkt å oppleve, sier Banaras. Han er særlig bekymret for de mange foreldreløse barna jordskjelvet har etterlatt seg.

I løpet av det to uker lange oppholdet fikk femteårsstudenten bruk for det meste han har lært hittil; alt fra kirurgi til psykiatri. Banaras bidrog blant annet med sårbehandling, men uten oppfølging frykter han at amputasjon vil bli eneste utvei for mange av pasientene.

Både Yaqub og Banaras understreker at det fremdeles er et stort behov for mer, og oppfordrer alle til å grave dypt i skap og skuffer.

– Soveposer, telt, antibiotika, ortopedisk utstyr, munnbind, bandasjer, stivkrampevaksiner – ja takk, sier Yaqub.

Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9660

Anbefalte artikler