Postkort kan redde liv

Medisinsk nytt
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Å sende postkort til selvmordsforsøkere kan redusere antall nye selvmordsforsøk, viser australsk studie.

  Studien omfattet 772 pasienter som var behandlet for selvmordsforsøk med legemidler (1). Pasientene ble randomisert til å motta åtte postkort i løpet av det første året etter innleggelsen. På postkortene, som ble sendt etter 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 og 12 måneder, spurte man om hvordan det gikk, og inviterte til å ta kontakt med sykehuset ved behov.

  Andelen som begikk nye selvmordsforsøk i intervensjonsgruppen, var ikke signifikant forskjellig fra kontrollgruppen (15 % versus 17 %), men antall nye selvmordsforsøk var betydelig redusert (RR 0,55; 95 % KI 0,35 – 0,87). Nedgangen var statistisk signifikant for kvinner, men ikke for menn.

  – Oppfølgingen etter selvmordsforsøk er blitt bedre de senere årene, men det mangler studier som viser effekten av forskjellige intervensjoner. Denne kontrollerte studien er viktig, fordi den viser effekt, sier overlege Øivind Ekeberg ved Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus.

  – Selvmordsforsøkere er en lite homogen gruppe både med hensyn til hvilke livssituasjoner som utløser selvmordsforsøket og de underliggende psykiske problemer. I denne studien var det under 20 % som repeterte selvmordshandlingen innen et år, og blant disse var det kun kvinner som hadde effekt av tiltaket. Derfor bør studier av intervensjon etter selvmordsforsøk rettes mot undergrupper som har noen sentrale fellestrekk, for eksempel bruk av litium ved bipolar lidelse, slik at en standardisert intervensjon kan forventes å virke. I tillegg bør ikke bare selvmord og selvmordsforsøk være mål for intervensjonen, men også redusert psykisk smerte og bedre livskvalitet. Med tanke på den alvorlige prognosen må selvmordsforsøkere uansett følges opp med systematikk og engasjement, sier Ekeberg.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media