Lik effekt av nye antidepressive legemidler

Erlend Hem Om forfatteren
Artikkel

Nyere antidepressiver har små forskjeller i effekt og bivirkninger.

Forskerne inkluderte 46 randomiserte kontrollerte studier som sammenliknet ett annengenerasjonsantidepressivum med et annet (1). Resultatene viste at det ikke var vesentlige forskjeller mellom dem. 96 % av de sammenliknende studiene var enten sponset av farmasøytisk industri eller en av forfatterne var tilknyttet industrien.

– Utgangspunktet for sammenlikningene var voksne pasienter med alvorlig depressiv lidelse som ble behandlet poliklinisk, sier professor Stein Opjordsmoen ved Ullevål universitetssykehus.

– Det fremheves at store studier med sunn design fortsatt er mangelvare. Forfatterne etterlyser uavhengige studier over tilstrekkelig lang tid der behandlingsresponsen representerer mer enn skåring på en eller annen depresjonsskala, og hvor bivirkninger omhyggelig er kartlagt. Undersøkelsene bør også inkludere data om livskvalitet, funksjonsnivå, seksuelle bivirkninger, selvmordstanker og selvmordsatferd. Å velge preparat for den enkelte pasient er fortsatt like vanskelig, sier Opjordsmoen.

Anbefalte artikler