Deprimerte kreftpasienter ber om eutanasi

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Kreftpasienter med kort forventet levetid og som er deprimerte, ber oftere om eutanasi enn dem som ikke er deprimerte, viser nederlandsk studie.

  Mange tror at smerter eller frykten for smerter er en hovedårsak til at pasienter ber om eutanasi eller legeassistert selvmord, men empiriske studier har ikke kunnet bekrefte dette. Nyere undersøkelser viser imidlertid at depresjon er en viktig årsak.

  Nederlandske forskere tvilte imidlertid på depresjonshypotesen, fordi tidligere studier er gjort i land der eutanasi er ulovlig eller kritisert. De mente at klinisk erfaring fra Nederland har vist at slike ønsker fremsettes etter grundig overveielse og ikke som utslag av psykisk lidelse.

  I en prospektiv kohortstudie ble 138 kreftpasienter med forventet levetid < 3 måneder inkludert (1). De fylte ut et spørreskjema om angst og depresjon. Det viste seg at 32 pasienter var deprimert (HADS > 20). 30 pasienter bad om eutanasi, og risikoen for å fremsette en slik forespørsel var 4,1 ganger høyere i denne gruppen enn blant dem som ikke var deprimerte (95 % KI 2,0 – 8,5).

  – Endelig ser vi pasientrettet forskning omkring eutanasi i Nederland. I de store, nasjonale undersøkelsene gjort i 1990, 1995 og 2001 er det bare leger som uttaler seg om hvorfor pasientene ber om eutanasi. Interessant nok avviser legene så mange som en av tre forespørsler, og i hele 31 % av tilfellene med avvisning identifiserer de depresjon eller psykiske symptomer hos pasientene, sier førsteamanuensis Lars Johan Materstvedt ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet.

  – Forskningen illustrerer at det ikke er klinisk og etisk forsvarlig å legalisere eutanasi før man vet mer om konsekvensene. Det bør alle kunne være enige i, uavhengig av ståsted i debatten, sier Materstvedt.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media