Verdens helse

Petter Gjersvik Om forfatteren
Artikkel

Beskytter BCG-vaksine mot tuberkulosesmitte?

BCG-vaksinen ble utviklet for nesten 100 år siden og er den eldste vaksinen som fortsatt er i bruk. Vaksinen gir god beskyttelse mot tuberkulosesykdom blant barn, særlig mot alvorlige former. Verdens helseorganisasjon anbefaler derfor at barn i land med høy forekomst av tuberkulose blir BCG-vaksinert så snart som mulig etter fødselen (1). Barnetuberkulose er et betydelig og et økende helseproblem i mange land.

Nye og mer spesifikke tester for påvisning av tuberkulose er nå utviklet. I en studie i Istanbul blant 979 barn som var i nær kontakt med tuberkulosepasienter (2), ble det benyttet en ny immunospotassay, ELISpot, som nylig er omtalt i Tidsskriftet (3). Denne testen måler interferon-γ-respons mot to spesifikke tuberkuloseantigener, ESAT-6 og CFP10, som ikke finnes i BCG-vaksinen. Positiv test tyder derfor på tuberkulosesmitte og ikke på falskt positiv test, som er vanlig ved tuberkulintest.

I multivariatanalyser ble det påvist lavere forekomst av infeksjon med Mycobacterium tuberculosis blant de 770 barna med BCG-arr enn blant dem uten slikt arr (oddsratio 0,60; 95 % KI 0,43 – 0,83) (2). Dette tyder på at BCG-vaksine ikke bare beskytter mot utvikling av tuberkulosesykdom, men også mot smitte. Bare longitudinelle og store nok studier kan avklare om dette er tilfelle.

Anbefalte artikler