Nye blodtrykksmedisiner best?

Brev til redaktøren
  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  ASCOT-BPLA-studien, som nylig er publisert i The Lancet (1) og omtalt i Tidsskriftet nr. 20/2005 (2), skulle bevise at nye blodtrykksmedisiner er bedre enn gamle. Er de det? I ASCOT-BPLA-studien ble to behandlingsregimer sammenliknet, det ene kalsiumkanalblokkeren amlodipin med tillegg av ACE-hemmeren perindopril ved behov, det andre betablokkeren atenolol med tillegg av tiazidet bendroflumetiazid med kaliumklorid ved behov (1). Studien sier ingenting om de enkelte medikamenter.

  Vi visste fra før at betablokkere generelt (og atenolol spesielt) ikke beskytter hypertonikere så godt mot hjerneslag, hjerteinfarkt og koronar hjertesykdom, slik Messerli og medarbeidere tok opp allerede i 1998 (3). Senere er det blitt gjort studier (4) og metaanalyser (5, 6) som har bekreftet dette. I den seneste metaanalysen, som inkluderte ASCOT-BPLA-studien, konkluderte Lindholm og medarbeidere (6): «Sammenlignet med andre antihypertensiva har betablokkere en suboptimal effekt med en forhøyet risiko for slag. Vi mener at betablokkere ikke bør brukes som førstevalg ved essensiell hypertensjon, og bør ikke brukes som referansemiddel ved intervensjonsstudier». Forfatterne av ASCOT-BPLA-studien er selv klar over at valget av atenolol som referansemiddel kan ha vært uheldig (1). Sagt med rene ord: I ASCOT-studien ble et regime med to effektive blodtrykksmedikamenter (amlodipin og perindopril) sammenliknet med et regime med et lite egnet middel (atenolol) og et effektivt middel (bendroflumetiazid).

  I Norge er det vedtatt at monoterapi med tiazid eller tiazid i fast kombinasjon med kalium eller kaliumsparende middel er førstevalg ved ukomplisert hypertensjon. Det er delte meninger om dette vedtaket, selv om uenigheten i mange tilfeller synes å være av semantisk karakter. Å forenkle ASCOT-studiens konklusjon til en en banal påstand om at nye blodtrykksmedisiner er bedre enn gamle, virker på meg som et retorisk knep for å undergrave tiaziders plass i hypertensjonsbehandlingen. Retorikken forsterkes ved å omtale mer enn 20 år gamle preparater som amlodipin og perindopril som nye medisiner.

  Interessekonflikt: LEO Pharma produserer og markedsfører Centyl (bendroflumetiazid) og Centyl med kaliumklorid.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media