Thomas Rostad

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Thomas Rostad

Thomas Rostad
01.12.2005
ASCOT-BPLA-studien, som nylig er publisert i The Lancet ( 1 ) og omtalt i Tidsskriftet nr. 20/2005 ( 2 ), skulle bevise at nye blodtrykksmedisiner er bedre enn gamle. Er de det? I ASCOT-BPLA-studien...