Til glede og nytte for all slags kirurger

Jon Arne Søreide Om forfatteren
Artikkel

Schein, Moshe

Aphorisms and quotations for the surgeon

276 s, ill. Shrewsbury: TFM Publishing, 2003. Pris USD 30

ISBN 1-903378-11-7

Dette er en bok om kirurger, for kirurger, til kirurger – fra kirurger og ikke-kirurger. Redaktøren har samlet om lag 1 500 sitater og utsagn om «alt mulig» relatert til kirurgi som fag, praksis og vitenskap. Sitatene er organisert alfabetisk (f.eks. A = abdominal surgery, academics, appendicitis, etc. B = biliary, breast, etc.) i korte kapitler. Enkelte kapitler avsluttes med korte redaksjonelle kommentarer som avslører redaktørens eget talent for og glede av å være ordsmed. Utsagn og sitater er hentet både fra antikkens Hippokrates, men også fra nåtidens høyst levende Dag Sørlie fra Tromsø. Han er sitert (s. 239) som eneste norske kirurg. I dette historiske tidsspennet er navn som McBurney, Murphy, Billroth, Mayo-brødrene, Ravitch, Cushing, Halsted, Lister, Hunter, Wangensteen, Mark Twain og Ronald Reagan sitert, for å nevne noen.

Enkelte morsomme og karakteristiske strektegninger akkompagnerer sitater og utsagn på en god måte. Underholdningsverdien øker, men kanskje enda viktigere – invitasjonen til refleksjon er åpenbar. Redaktøren har dedikert boken til sin gode venn professor John R. Farndon (1946 – 2002), som vil være en velkjent kirurgkollega for mange, ikke minst som redaktør av British Journal of Surgery.

En slik bok vil nok være til glede og nytte for all slags kirurger; både de som er kirurger, de som ønsker å bli – og de som aldri ble. Mellom de legendariske utsagn med «kliniske kirurgiske sannheter» skimter man også mer selvransakende sitater, ord med en undertone av selvmedlidenhet og selvsagt enkelte sarkasmer. Her er verbalt krydder for noen og enhver som skal forelese, holde tale til eller om kirurger eller kirurgifaget.

Boken er innbundet og trykt på godt papir. Et indeks til slutt er organisert både ut fra navn på den som er sitert, og på tema.

Flere sitater står uten kilde, og sitatene er heller ikke knyttet til konkrete litteraturreferanser. Dette er nok et lite minus. Men likevel – jeg tror mange (kirurger inkludert) kan få seg noen hyggestunder, og kanskje også litt klokskap, ved å bla litt i denne boken. Prisen skulle ikke skremme noen.

Anbefalte artikler