Lise Søia

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lise Søia

Hans Christian Blom, Ola Heldaas, Pat Manoharan, Bjarne D. Andersen, Lise Søia
11.08.2005
I 2002 var 17 barn og i 2003 15 barn innlagt i sykehus for senoppdaget hofteleddsluksasjon, dvs. etter neonatalperioden på fire uker ( 1 ). Etter innføringen av ultralyd har vi fått betegnelsen «...
Hans Christian Blom, Ola Heldaas, Pat Manoharan, Bjarne D. Andersen, Lise Søia
17.11.2005
Tidsskr Nor Lægeforen 2005; 125: 1998 – 2001 Tilføyelse av referanse I Tidsskriftet nr. 15/2005 på side 1998, i siste linje i 1. avsnitt under Protokoll beskrives mep % under henvisning til figur 1...