Lars Westlie

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Lars Westlie

Lars Westlie, Anna Varberg Reisæter, Ingrid Os
05.01.2006
Moderne nyremedisin er omtrent 35 år, regnet fra den tid da kunstig nyrebehandling og nyretransplantasjon ble etablerte tilbud. Professor Fredrik Kiil ved Ullevål sykehus utviklet platenyren i...
Hallvard Holdaas, Lars Westlie
02.11.2006
Antallet norske pasienter med kronisk nyresvikt øker urovekkende, og transplantasjonsvirksomheten dekker ikke lenger behovet For pasienter som ender i kronisk nyresvikt, foreligger det to...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Käthe Meyer, Per Fauchald
10.04.2003
Pasientoverlevelsen ved bruk av levende giver ved nyretransplantasjon er bedre enn ved bruk av nyre fra avdød giver ( 1 ). Siden nyretransplantasjon ble en etablert behandlingsform i Norge i 1969,...
Lars Westlie, Torbjørn Leivestad, Hallvard Holdaas, Bjørn Lien, Anders Hartmann, Per Fauchald
10.04.2003
Den første vellykkede nyretransplantasjonen med levende giver ble utført mellom eneggede tvillinger i Boston 23. desember 1954 ( 1 ). I Norge ble den første nyretransplantasjonen utført av Leif...
Lars Westlie, Axel Gjellestad, Per Fauchald, Gunnar Fjermeros
03.11.2005
Overlege Helge Jansen døde 10.5. 2005, han ble 68 år gammel. En ener er borte, en dyktig kollega og en god venn. Han ble cand.med i 1963 etter å ha studert medisin i Kiel i Tyskland. Allerede i 1963...