– Impotens risikofaktor for hjertesykdom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Erektil dysfunksjon kan være en risikofaktor for koronar hjertesykdom, også hos menn uten typiske risikofaktorer.

  I en italiensk studie publisert i Journal of the American College of Cardiology deltok 70 menn med vaskulær erektil dysfunksjon og 73 menn med normal potens. Alle de 143 mennene var like med henblikk på risikofaktorer for koronar hjertesykdom. Ingen hadde symptomer på koronar aterosklerose.

  Resultatene viste at mennene med erektil dysfunksjon hadde høyere forekomst av asymptomatisk aterosklerose. Blant annet hadde de et noe høyere nivå av C-reaktivt protein (2,6 mg/l versus 1,0 mg/l) og hyppigere koronar åreforkalkning enn de andre mennene. Forfatterne mener at erektil dysfunksjon kan være en av de tidligste symptomene på generalisert vaskulær sykdom.

  – Sammenhengen mellom erektil dysfunksjon og koronarsykdom er ikke overraskende, skriver forfatterne, men understreker at dataene bygger på en liten tverrsnittsstudie og derfor må bekreftes i flere studier.

  Professor Truls E. Bjerklund Johansen ved Urologisk seksjon, Sykehuset Telemark, sier det er interessant og viktig ny kunnskap som legges frem i denne studien. Han sier det er kjent at vaskulært betinget erektil dysfunksjon kan være tegn på generalisert sykdom. Det er også kjent at seksuell aktivitet er en belastning på det kardiovaskulære system. Fosfodiesterasehemmere er kontraindisert hos pasienter med alvorlig angina pectoris.

  – Det er et problem at de fleste menn med erektil dysfunksjon i dag får medikamentell behandling uten tilstrekkelig utredning av årsaksforholdene. Studien er en viktig påminnelse om at det bør tas en grundig anamnese og foretas god klinisk undersøkelse av alle pasienter som oppsøker lege på grunn av erektil dysfunksjon, sier Johansen til Tidsskriftet.

  Les hele saken: www.tidsskriftet.no/9499

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media