Sult øker risikoen for schizofreni

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Underernæring i fosterlivet gir økt risiko for alvorlig sinnslidelse.

  En nederlandsk studie har vist at barn som ble født under den nederlandske hungervinteren 1944 – 45 hadde økt risiko for schizofreni. Nå bekreftes funnene i en studie fra Wuhu-området i Anhui-provinsen i det østlige Kina (1). Dette området var hardt rammet av hungersnød under Det store spranget i årene 1959 – 61.

  Forskerne undersøkte journalene til alle som var innlagt i områdets psykiatriske sykehus i perioden 1971 – 2001, og viste at den justerte risikoen for å utvikle schizofreni økte fra 0,8 % i 1959 til 2,2 % i 1960 og 1,8 % i 1961.

  – Den nederlandske hungersnøden under den annen verdenskrig resulterte i at det i etterkant ble født barn med forskjellige defekter i sentralnervesystemet. Det viste seg at disse barna også hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle schizofreni, sier professor Hugo Jørgensen ved Psykiatrisk institutt, Universitetet i Bergen.

  – Resultatene i den nye kinesiske studien er viktig av flere grunner. For det første finner også denne studien en dobbelt så høy risiko for schizofreni hos avkommet til mødre eksponert for hungersnød. For det andre øker studien evidensen for at det er matmangel per se og ikke andre faktorer som er utslagsgivende. Om problemet er mangel på protein eller mangel på spesifikke næringsstoffer, er fortsatt uavklart.

  Det er stadig store befolkningsgrupper, spesielt i Afrika, som jevnlig opplever hungersnød. Vi kan frykte at barna i disse populasjonene vil vokse opp med økt risiko for å utvikle alvorlig sinnslidelse, sier Jørgensen.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media