Profylaktisk antibiotika ved nøytropeni?

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  To studier tyder på at profylaktisk antibiotika kan redusere sykelighet ved nøytropeni som følge av kjemoterapi for malign sykdom.

  Nøytropeni er vanlig under kjemoterapi. Nøytropene pasienter har svekket immunforsvar og er derfor utsatt for infeksjoner. Antibakteriell profylakse er likevel ikke anbefalt. I to randomiserte studier, som nylig er publisert i New England Journal of Medicine, sammenliknet forskerne antibiotikaprofylakse for kreftpasienter som gjennomgikk kjemoterapi (1, 2).

  I begge studiene ble pasientene delt inn i to grupper: en gruppe som fikk antibiotika (levofloksacin) og en placebogruppe gjennom den antatt neutropene fasen. Den engelske studien med ca. 1 500 pasienter rapporterte om feber hos 11 % i antibiotikagruppen mot 15 % i placebogruppen og innleggelse pga. infeksjon hos henholdsvis 16 % og 22 % (1). I den italienske studien med 760 pasienter var det feber hos 65 % i antibiotikagruppen mot 85 % i placebogruppen og sikre infeksjoner hos 22 % i antibiotikagruppen mot 39 % ved placebo (2).

  – De to pasientmaterialene viser sterkt forskjellige resultater. Mens de italienske forskerne rapporterer 85 % forekomst av febrile episoder i placebogruppen, har de engelske bare 10 % av dette, sier E. Arne Høiby ved Nasjonalt folkehelseinstitutt.

  – I det engelske materialet måtte 20 000 doser levofloksacin til for å spare 35 pasienter for en feberepisode. Dødeligheten var lik i forsøks- og placebogruppene. Problemet med profylakse er ikke minst økt resistens mot det brukte midlet. Mer alvorlig er likevel at kinolonprofylakse sannsynligvis vil føre til økt kinolonresistens for gramnegative bakterier. Dette er igjen assosiert med cefalosporinresistens. Det er sannsynlig at konstant kinolonbruk vil øve seleksjonspress på meticillinresistente Staphylococcus aureus, særlig de internasjonale epidemiske klonene som man frykter sterkt, sier Høiby.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media