Verdens helse

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel
  Svangerskap øker HIV-risiko i Uganda

  Svangerskap øker HIV-risiko i Uganda

  Flere studier har vist økt risiko for HIV-infeksjon under svangerskap, men det har vært uklart om dette skyldes seksualatferd eller biologiske forhold.

  En studie i Uganda som nylig er publisert i The Lancet, viste en dobbelt så høy insidens av HIV-infeksjon hos svangre kvinner sammenliknet med kvinner som ammet og kvinner som verken var gravide eller ammet (1). De gravide og deres mannlige partnere rapporterte om signifikant færre andre seksualpartnere enn det de øvrige gruppene gjorde. Forskjellen i HIV-insidens kan dermed ikke skyldes forskjeller i seksualatferd, mener forfatterne. Mer sannsynlig er det at hormonelle forandringer under svangerskapet påvirker kvinnens immunrespons og genitale slimhinner.

  Seksuell aktivitet under graviditet er en viktig og ofte undervurdert faktor for HIV-infeksjon blant gravide, påpekes det i en kommentarartikkel i samme nummer (2), og gravide kvinner må få råd og veiledning om hvordan forbli HIV-negative. Mange steder blir rådgivning etter HIV-testing bare gitt til dem med positivt resultat. Det er viktig at gravide med negativt testresultat, får veiledning om hvordan de kan beskytte seg mot å bli smittet.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media