Overaktiv blære-syndrom

  ()

  sporsmal_grey_rgb
  Artikkel

  Vi leste med stor interesse Steinar Hunskårs artikkel i Tidsskriftet nr. 15/2005 om overaktiv blære-syndrom (1). Grunnen var vår spørreundersøkelse som viste at hyppig vannlating med urge er et symptom med høy sensitivitet (ca. 70  %) og spesifisitet (ca. 90  %) for diagnosen fibromyalgi (2, 3). Undersøkelsen ble gjort i 1991 – 92, men resultatene begynner først nå å bli generelt akseptert. Vi benyttet et spørreskjema som hadde krav om telling i tre dager og netter separat, med sterk oppfordring om å være nøyaktig da det ellers ville «slå tilbake» på dem senere. For fibromylagidiagnosen var alle viktige kriterier tatt med. Det er interessant, på tross av ulikhet i kriteriene, og uten relasjon til bestemt sykdom, at de amerikanske og europeiske telefonundersøkelsene gav et likt resultat på åtte eller flere vannlatinger daglig og to nattlig – slik som gjennomsnittstallene i vår undersøkelse viste: 9,2 og 2,2.

  Det antas at det finnes ca. 200 000 personer med fibromyalgidiagnosen her i landet. Hvis ca. 80  % av dem har hyppig overaktiv blære-syndrom, skulle 160 000 ha syndromet av denne grunn. Fra vårt fibromyalgimateriale (med få menn) blir prevalensen hos kvinner ca. 10  % ved gjennomsnittsalder på 46 år (spredning 20 – 70 år), uten forskjell på aldersbasis. I de nevnte pasientmaterialene uten hensyn til diagnose, var prevalensen 16, men flere ulikheter, blant annet i alder, gjør at de ikke kan sammenliknes direkte. Likevel er det klart at fibromyalgi står for en ikke ubetydelig del av tilfellene med overaktiv blære-syndrom, og bør derfor vurderes ved alle disse.

  En av årsakene til at så få menn får diagnosen, er at mange ikke tilfredsstiller kravet til smerter i alle kvadranter. Av de 50 vi måtte ekskludere av denne grunn, viste 80  % seg å være menn, som overraskende hadde samme urineringsmønster som kvinnene. Dette viser at mange menn ikke får diagnosen etter de tidligere kriterier, der alle kvadranter skal være med i smertemønsteret. Vannlatingskriteriene må derfor være med for å få en oppfatning om prevalensen hos menn.

  Vi fant også at ca.10  % av fibromyalgipasientene hadde psoriasis. Det harmonerer godt med høy prevalens av fibromyalgi etter gjeldende kriterier hos psoriasispasienter (4). Men psoriasispasienter med fibromyalgi synes ikke å ha vannlatingssymptomet (P. Thune, personlig meddelelse). Hvis dette forhold kan dokumenteres, kan det gjemme diagnostiske, patofysiologiske og genetiske hemmeligheter av stor interesse.

  PDF
  Skriv ut

  Anbefalte artikler

  Laget av Ramsalt med Ramsalt Media