Egill Hansen

Forfatterinformasjon fra siste artikkel:

Artikler av Egill Hansen

Jan A. Pahle, Egill Hansen
26.06.2008
Vårt innlegg i Tidsskriftet nr. 9/2008 har tydeligvis falt Statens autorisasjonskontor for helsepersonell tungt for brystet. Det vi reagerer på, er det skjematiske i loven. Loven fratar leger og...
Egill Hansen, Jan A. Pahle
01.05.2008
Den gjeldende aldersgrense på 75 år for leger har gitt seg flere meningsløse utslag. Man har uten nærmere begrunnelse fastsatt 75 års alder som stopp for evnen til å kunne utøve forsvarlig...
Egill Hansen
13.09.2016
I en interessant artikkel om nedsatt syn hos barn og unge i Norge ( 1 ) er det satt søkelys på behovet i Norge for et øyemedisinsk register over barn og unge med nedsatt syn. Det ble nevnt det...
Egill Hansen
17.11.2005
Det er riktig, som det er referert i Tidsskriftet nr. 18/2005 ( 1 ), at man bør være tilbakeholden med bruk av antibiotika i behandlingen av barn med banale konjunktivitter. Det er diskutert om det...
Egill Hansen
12.01.2016
Skal apotekene kunne overprøve lovlig utstedte resepter? Det er nesten makabert å oppleve at apotekene nekter å godta resepter fra en nylig avdød kollega. Allerede dagen etter begravelsen fikk jeg...